prof. mr. dr. A.R. Houweling

Ruben_houweling_80x110

Ruben Houweling is bijzonder hoogleraar Grondslagen van een modern arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Daarnaast is hij redacteur van de tijdschriften Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA), Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en Jurisprudentie in Nederland (JIN). Ruben is in 2009 gepromoveerd op het onderwerp ‘Op borgsom vrij’.

mr. L. Kirkpatrick

Linde_kirkpatrick

Linde Kirkpatrick is werkzaam als wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (sectie arbeidsrecht ESL). Daarnaast verricht zij redactiewerkzaamheden ten behoeve van AR Updates. Ze rondde in 2013 haar Master Arbeidsrecht af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

mr. drs. I. Lintsen

Imke_lintsen_2

Imke Lintsen is als docent/onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit (Onderzoekscentrum Onderneming & Recht).

Imke verzorgt onderwijs op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en begeleidt studenten bij het schrijven van hun masterscriptie. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht. Zij verwacht het onderzoek in 2020 af te ronden. Imke is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (2013). Daarvoor behaalde zij de master Business Administration (Strategic Human Resource Management) eveneens aan de Radboud Universiteit.

mr. S. Said

Samiha_said

Samiha Said is werkzaam als docente en promovenda aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg. In die hoedanigheid doceert zij in diverse bachelor- en mastervakken, waaronder de vakken Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Collectief Arbeidsrecht. Daarnaast verricht zij onderzoek naar de rechtspositie van de zelfstandige in nationaal en internationaal perspectief.