Annotaties SZR 2019-0058

J.P.M. van Zijl | 14-01-2020
J_van_zijl-80x110

Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?

Korte samenvatting

De Centrale Raad van Beroep heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de vraag of sprake is van de overgang van een hele onderneming dan wel een deel van een onderneming, bepaald moet worden aan de hand van de vraag of de hele loonsom dan wel een deel van de loonsom is overgegaan. Daarmee wijkt de Centrale Raad van Beroep af van twee eerdere uitspraken uit 2016 en...

Archief