Annotaties SZR 2019-0015

J.P.M. van Zijl | 06-05-2019
J_van_zijl-80x110

WGA-lasten: frustraties van de werkgever

Het belang van de WGA-uitkering van een (ex-)werknemer voor de werkgever

WGA-uitkeringen veroorzaken tijdens de eerste tien jaar financiële lasten voor werkgevers. Dat kan op twee manieren het geval zijn.

In beginsel beïnvloedt de WGA-uitkering in de eerste tien jaar [1] de hoogte van de premiecomponent WGA-lasten van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de werkgever aan de Belastingdienst moet betalen. [2] Dit geldt overigens niet voor...

Archief