W.L. Roozendaal

W_rozendaal-80x110

Willemijn Roozendaal is bijzonder hoogleraar sociale zekerheidsrecht en universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zij publiceert regelmatig over onderwerpen als de zieke werknemer, gelijke behandeling en privacy in het socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht.