P.H. Burger

P_burger-80x110

Pauline is advocaat bij Sprengers advocaten. 

Haar specialisaties zijn werknemers gerelateerde sociale zekerheid, in het bijzonder ZW, WW en WIA. Daarnaast is zij redactielid van Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) en docent OSR.