Annotaties SZR 2016-0892

E. van den Bogaard | 09-05-2017
Ed_van_den_boogaard

False analogy: maatmaninkomen is geen dagloon

In mijn noot onder CRvB:2016:1301, USZ 2016/334, heb ik aandacht gevraagd voor redeneerfouten in rechterlijke uitspraken. In de aldaar besproken uitspraak van de Centrale Raad konden twee drogredenen worden herkend, nl. een cirkelredenering en een autoriteitsdrogreden. Ook in de in hier besproken uitspraak is een drogreden te herkennen, nl. een ‘false analogy’ (onjuiste vergelijking).

In WIA-land komen twee loonbegrippen voor. Een loonbegrip dat...

Archief